25 års jubilæum
Skrevet af Tage Henningsen i Tårnets protokol.

Tirsdag den 27. november 1956 kunne Tårnet fejre 25 års jubilæum. Festen holdtes den 24. november, det var en lørdag, på ”Klostergaarden”.

Formanden, Harry Godtfredsen, bød velkommen ved det fælles kaffebord. Han gav et rids af klubbens historie.

K. Kristensen, Stella Maris, talte om klubbens start, og bragte en hilsen fra O. Andersen, der ligeledes havde været med fra starten. Han med bragte også en gave fra O. A. og sig selv: En æske skakbrikker.

Hans Vinther talte for damerne og medbragte en gave fra byen: En sølvske med byvåbnet i skaftet.

E. G. Jørgensen havde henvendt sig til sit selskab Normannia om eventuel støtte til jubilæet. Resultatet overtraf forventningerne: En flot 3-tårnet sølvpokal, ”Normanniapokalen”, som efter firmaets ønske skulle udsættes som præmie med 5-10 årig ”løbetid”. Dette vil senere blive afgjort. Pokalens værdi anslås til 4-500 kr.

Thor Nielsen bragte blomster og en hilsen fra Svendborg Skakklub.

Der forelå telegram fra Svarrer Christensen, Marstal, med lykønskning i anledning af jubilæet. Han var også med fra starten.

Endvidere fik formanden en erindringsgave fra Tårnets medlemmer.

Der var bagefter lidt forskellig underholdning og bal til kl. 1.00. Der solgtes amerikansk lotteri.

Om søndagen havde Tårnet arrangeret en simultanopvisning med stormester Bent Larsen. Det var et stort arrangement – og kostbart. Bent Larsen forlangte 300 kr., salen kostede 150 kr. og annoncer m.m. beløb sig til 75-100 kr. Billetpriser sattes til 5 kr. for spillere og 2 kr. for tilskuere. Det blev til et lille underskud, men det var at vente. Vi kunne ikke samle deltagere nok. Der var ca. 50 spillere, og Bent Larsen tabte 3, spillede 3 remis og vandt resten. Han tabte til Viggo Pedersen og Svend Nilaus. Også her var der amerikansk lotteri.

Formanden bød velkommen og gav derefter ordet til Bent Larsen, som så fortalte om skakolympiaden i Moskva. Han kunne tilsyneladende det hele udenad. En god hukommelse og, det må man lade ham, et lynhurtigt overblik. Hvad vi andre bruger 5 minutter til, ser han på samme antal sekunder.

Kl. ca. 22.30 afsluttedes de sidste kampe med førnævnte resultat. Hele forestillingen varede fra kl. 14.00 til 22.30 og dette, i forbindelse med dårligt vejr, var måske årsagen til den svigtende tilslutning. Det var for en stor del klubberne i oplandet, der manglede spillere fra – men alt i alt et vellykket jubilæumsarrangement.