Skrevet af Benny Brinch omkring 1990.

Skakklubben Tårnet blev stiftet den 27. november 1931 som en udløber af KFUM's sociale arbejde og havde i mange år til huse i fritidshjemmet ved Mølledammen. I dag er der ikke nogen tilknytning til KFUM.

Skakbladet nr. 11 november 1932:

"Under 3. hovedkreds er indmeldt Skakklubben "Taarnet", Svendborg, med 7 medlemmer. Formand Kr. Kristensen, KFUM's sociale hjem. Spilleaften fredag i KFUM's sociale hjem."

I 1930'erne og i begyndelsen af 1940'erne gik klubben fint, men i årene omkring 1947-48 syntes klubben at befinde sig i en bølgedal. En stærkt medvirkende årsag var, at klubben manglede et ordentligt spillelokale. Det er i det hele taget et karakteristisk træk i klubbens historie, at der har været problemer med at få spillelokaler. De sidste mange år har vi spillet på Færgegården.

I 1930'erne blev generalforsamlingen holdt på "Vindmøllergården" i Skårup. Ejeren, der hed Andersen, beværtede klubbens medlemmer med kaffe. Her begyndte skikken med at afslutte en generalforsamling med lynskak. Man fik i begyndelsen kun 2½ minut til hele partiet. Andersen udsatte en præmie til vinderen af lynturneringen. Han var tillige ivrig KFUM'er. Når generalforsamlingen var forbi, sang man en salme og bad fadervor. Det var stærkt på tale at indføre samme skik på de almindelige klubaftener, men det kunne der ikke rigtig opnås enighed om. Enden på det blev, at medlemmerne forpligtigede sig til ikke at bande på klubaftenerne. På samme tid blev det også vedtaget, at man i klubben var du's og på fornavn.

I slutningen af af 1930'erne og begyndelsen af 1940'erne holdt klubben også andre selskabelige sammenkomster med deltagelse af ægtefæller. Man mødte festklædt og lod sig underholde blandt andet med højtlæsning. Der blev serveret kaffe med brød og kager.

Der var tidligere i Svendborg 3 skakklubber: Arbejderskakklubben og Svendborg Skakklub eksisterer ikke mere. På den historiske dato 9. april 1940 slog Tårnet Svendborg Skakklub for første gang i en match. Derefter vandt Tårnet 6 år i træk. Der blev sædvanligvis spillet 2 matcher om året. På grund af krigens restriktioner fremmedes det lokale skakliv.

I 1956 fejrede Tårnet 25 års jubilæum med besøg af Bent Larsen, der spillede simultan mod 50 sydfynske spillere. Bent Larsen var da netop vendt hjem fra olympiaden i Moskva, hvor han blev turneringens topscorer på 1. bræt og sikrede sig titlen som stormester.

I 1950 indledtes en byturnering, hvor de tre klubber deltog. I 1958 vandt Waagner Nielsen fra Tårnet byturneringen med gevinst i alle partier. I 1958 kom 30 af de 44 deltagende spillere fra Tårnet. Arbejderskakklubben var på dette tidspunkt gået ind, og Svendborg Skakklub sang på sidste vers. Byturneringen blev spillet sidste gang i 1963. Næsten alle spillere var da fra Tårnet.

Klubbens 40 års jubilæum blev også fejret på behørig vis. Vinderen af invitationsklassen blev Harald Enevoldsen. På en delt 2. plads kom Danmarks første internationale mester, Jens Enevoldsen.

I 1979 havde klubben sit største medlemstal, nemlig mere end 50 medlemmer. Samme år blev klubben tildelt Fyns Skak Unions initiativpræmie. Det skyldes især arbejdet med at gøre unge interesseret i at spille organiseret skak.

Ved 50 års jubilæet 1981 arrangerede Tårnet for første og eneste gang en stormesterturnering. Der var blandt andre deltagelse af stormestrene Jansa, Donner og Faragó. Karlsson blev stormester året efter denne turnering.

I dag er klubben på ca. 30 medlemmer og velfungerende med en blanding af unge og ældre spillere. Efter nogle besøg i 3. Division har klubben placeret sig solidt i Fynsserien. I løbet af året arrangeres klubturnering, pokalturnering, lynmesterskab, koordineret turnering.