Holdledere

   
     
Ole Eik Jørgensen (1. Holdet)
Skovbakken 8
5700 Svendborg
Telefon: 2137 2544
Erling Bech Andersen (2. Holdet)
Myrehøjvej 39A
5700 Svendborg
Telefon: 6221 8681
   Mail